ალკოჰოლიზმისა და ნარკომანიის მკურნალობა. ლევანის ისტორია

ალკოჰოლიზმისა და ნარკომანიისაგან თავისუფლება არსებობს!

 

 

ალკოჰოლიზმისა და ნარკომანიის მკურნალობა.

ალკოჰოლიზმისა და ნარკომანიისაგან განთავისუპლების მეთოდიკა

სოციალური რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის მეთოდიკა იმ ადამიანებისთვის, რომელთაც  გააჩნიათ, ცხოვრების მაკონტროლებელი პრობლემები.

"თინ ჩელენჯ საქართველო" განიჰილავს ნარკომანიასა და ალკოჰოლიზმს, როგორც დანაშაულს და არა როგორც ავადმყოფობას; დანაშაულს უფპლის წინაშე და დანაშაული, საკუთარი თავის წინნაღმდეგ. ნარკომანია და ალკოჰოლიზმი - არის არჩევანი, რომელიც, ადამიანმა გააკეთა გარკვეული გარემოებების გამო და სხვადასხვა მიზეზების გამო. 

"თინ ჩელენჯ საქართველო" მიიჩნევს, რომ ნარკომანია და ალკოჰოლიზმი, ანადგურებს ადამიანს, ფიზიკურად, ინტელექტუალურად, ემოციონალურად, სოციალურად და სულიერად. მხოლოდ ყველა ამ სფეროში ცვლილებებს, შედეგათ მოსდევს სრული რეაბილიტაცია. ეს ცვლილებები სწრაფად არ ხდება და პროგრესი მიმდინარეობს ეტაპობრივად, იმის მიხედვით თუ როგორ სეავლობს რეაბილოიტანტი პროგრამის ფარგლებში, საქუთარი პრობლემების გადაჭრასა და ცხოვრებას ნარკოტიკისა და ალკოჰოლის გარეშე . რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის პროცესი იყოპა 5 სტადიად, თითოეულ სტადიას გააჩნია კონკრეტული მიზანი და ახასიათებს გარკვეული თავისებურებები:

1 სტადია - დეტოქსიკაცია

2 სტადია - აღდგენა

3 სტადია - ცხოვრებისეული პრობლემების გადაჭრა

4 სტადია - დაბრუნება ნორმალურ ცხოვრებაში

5 სტადია - სოციალური ადაპტაცია

ალკოჰოლიზმისა და ნარკომანიის მკურნალობა.

ფოტო გალერეა