ნარკომანია და ალკოჰოლიზმი - მკურნალობა და რეაბილიტაცია. ზვიადის ისტორია

"თინ ჩელენჯ საქართველო" მიიჩნევს, რომ ნარკომანია და ალკოჰოლიზმი, ანადგურებს ადამიანს, ფიზიკურად, ინტელექტუალურად, ემოციონალურად, სოციალურად და სულიერად. მხოლოდ ყველა ამ სფეროში ცვლილებებს, შედეგათ მოსდევს სრული რეაბილიტაცია. ეს ცვლილებები სწრაფად არ ხდება და პროგრესი მიმდინარეობს ეტაპობრივად, იმის მიხედვით თუ როგორ სეავლობს რეაბილოიტანტი პროგრამის ფარგლებში, საქუთარი პრობლემების გადაჭრასა და ცხოვრებას ნარკოტიკისა და ალკოჰოლის გარეშე .
რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის პროცესი იყოპა 5 სტადიად, თითოეულ სტადიას გააჩნია კონკრეტული მიზანი და ახასიათებს გარკვეული თავისებურებები:
1 სტადია - დეტოქსიკაცია
2 სტადია - აღდგენა
3 სტადია - ცხოვრებისეული პრობლემების გადაჭრა
4 სტადია - დაბრუნება ნორმალურ ცხოვრებაში
5 სტადია - სოციალური ადაპტაცია

ფოტო გალერეა