სოციალური რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის მეთოდიკა იმ ადამიანებისთვის, რომელთაც  გააჩნიათ, ცხოვრების მაკონტროლებელი პრობლემები. ...