ალკოჰოლიზმისა და ნარკომანიისაგან თავისუფლება არსებობს!     ალკოჰოლიზმისა და ნარკომანიის მკურნალობა. ალკოჰოლიზ...

თიინ ჩელენჯ ჯორჯია გადაცემა. ნარკომანია და ალკოჰოლიზმი - მკურნალობა და რეაბილიტაცია.   ალკოჰოლიზმისა და ნარკომანიისაგან გ...

  ნარკომანია და ალკოჰოლიზმი - მკურნალობა და რეაბილიტაცია. "თინ ჩელენჯ საქართველო" მიიჩნევს, რომ ნარკომანია და ალკოჰოლიზმი...

ნარკომანია და ალკოჰოლიზმი - მკურნალობა და რეაბილიტაცია. "თინ ჩელენჯ საქართველო" მიიჩნევს, რომ ნარკომანია და ალკოჰოლიზმი, ანადგუ...

წამალდამოკიდებული ადამიანის განკურნება! 12 წლის ასაკში დავიწყე მოწევა, 14 წლის ასაკში დალევა. 17 წლის ასაკში მე უკვე ვიყენებდი მძ...