ალკოჰოლიზმისა და ნარკომანიისაგან თავისუფლება არსებობს!     ალკოჰოლიზმისა და ნარკომანიისაგან განთავისუპლების მე...

"თინ ჩელენჯ საქართველო" მიიჩნევს, რომ ნარკომანია და ალკოჰოლიზმი, ანადგურებს ადამიანს, ფიზიკურად, ინტელექტუალურად, ემოციონალურად,...

"თინ ჩელენჯ საქართველო" მიიჩნევს, რომ ნარკომანია და ალკოჰოლიზმი, ანადგურებს ადამიანს, ფიზიკურად, ინტელექტუალურად, ემოციონალურად,...

12 წლის ასაკში დავიწყე მოწევა, 14 წლის ასაკში დალევა. 17 წლის ასაკში მე უკვე ვიყენებდი მძიმე ნარკო საშუალებებს, ვცოხვრობდი კრიმინა...