12 წლის ასაკში დავიწყე მოწევა, 14 წლის ასაკში დალევა. 17 წლის ასაკში მე უკვე ვიყენებდი მძიმე ნარკო საშუალებებს, ვცოხვრობდი კრიმინა...